Lamelparket leggen

Op deze pagina wordt een uitgebreide leginstructie gegeven voor het leggen van Lamelparketvloeren. Lees voordat u gaat starten met leggen deze leginstructies goed door. Onderaan deze pagina is er een printoptie te vinden. Voordat er gestart wordt met leggen zal er gekozen moeten worden of de vloer zwevend of verlijmd gerlegd wordt. Doorgaans wordt lamelparket zwevend gelegd. Lees meer over zweven of verlijmd leggen

Ga direct naar:

Zwevend lamelparket leggen
Verlijmd lamelparket leggen
Lamelparket leggen op vloerverwarming
Garantie

Zwevend lamelparket leggen

  • Het leggen van lamelparket gaat snel en behoeft geen speciale parketteursvaardigheden.
  • De vloer kan onmiddellijk worden gebruikt nadat deze is gelegd.

Stap 1 Voorbereiding

Kleins lamelparketvloeren vloer kunnen worden gelegd op elke droge, schone, stabiele en vlakke ondergrond. Eventuele oneffenheden van meer dan 2 mm per 2 meter moeten worden geëgaliseerd voordat de parketvloer kan worden gelegd.

De vochtigheid van de ondervloer moet ook worden gecontroleerd. De maximale vochtigheidsgraadvoor de  verschillende ondervloeren is: beton max- 2%, hout max – 8%, anhydriet max- 0,5%. Als de vochtigheidsgraad hoger is, of als de kans groot is dat de vochtigheidsgraad tijdens of na het leggen hoger kan worden. (dit is bijvoorbeeld het geval bij vloeren boven een kelder of kruipruimte) dan moet er een vochtscherm worden aangebracht. Dit kan met een Redusound ondervloer die direct kleine oneffenheden uitvult en 10db contactgeluid reduceert. Een andere mogelijkheid is minimaal 0.2mm dikke dampwerende polyethyleen folie (bouwfolie), de banen moeten dan met een overlap van minimaal 200mm gelegd worden en daarna moeten de naden met tape dampdicht gemaakt worden.

Het Lamelparket moet minimaal 48 uur in de verpakking acclimatiserenin de kamer waar de vloer gelegd gaat worden. Pak de planken lamelparket uit vóór het leggen en zie de verschillen in de natuurlijke nerf (tekening van het hout) en kleur. Door het mixen van de planken naar eigen inzicht creëert u uw eigen sfeer.

Gereedschap dat nodig is om het lamelparket te leggen:
• hamer (500 g),
• aandrijfijzer
• meetlint (rolmaat) en of duimstok,
• fijngetande hand- of decoupeerzaag,
• houten wiggen en/of stelplaatjes
• houten slagblok

Natuurlijke materialen die worden aanbevolen voor ondervloer van het lamelparket:
• natuurlijke ondervloerplaten
• Spemi 10db soundkiller met vochtscherm (minder ecologisch)

Stap 2 Leggen ondervloer:
De eerste stap is de aanleg van de ondervloer. Deze dient gelegd te worden met de randen tegen elkaar aan met uitzondering van natuurlijke ondervloerplaten die moeten worden gelegd met 2 mm afstand tussen de platen en 10 mm afstand tussen de platen en de muren. (Fig. 1)

Nadat de ondervloer gelegd is moet u kiezen voor de richting waarin de parketvloer zal worden gelegd. Normaal wordt een vloer gelegd in de richting van het invallende daglicht.

Stap 3 Leggen eerste rij:
De eerste rij van de vloer moet worden gelegd met de tongen (het deel dat het minst uitsteekt aan de lange kant van het lamelparket) naar de muur. Lamelparket wordt gelegd vanaf de voorkant. De vloerdelen moet parallel in elkaar geschoven worden. U kunt gebruik maken van een hamer en houten slagblok. Nadat de eerste rij van het parket is geïnstalleerd, plaatst u de houten wiggen of stelplaatjes tussen de vloer en muur om een uitzettingsvoeg te creëren. (Fig. 2, Fig 3) Om strakker tegen de muur aan te kunnen leggen kunt u er voor kiezen om de tongen die aan de lange en korte kant tegen de muur komen te liggen af te zagen.

Stap 4a Verder leggen:
Start bij de volgende rij vloerdelen met het gezaagde deel dat is overgebleven uit de eerste rij, tenzij deze korter is dan 50 cm. Steek de tong van het te leggen vloerdeel onder een hoek van +/- 30° in de gleuf van de plank die al ligt en druk hem met de hand in de richting van de vloer. (Fig 4)  Sla daarna het nieuw gelegde deel met de hamer en houten slagblok in de richting van de al geïnstalleerde rij parket om eventuele kieren weg te halen en de vloer goed in zijn kliksysteem te slaan. (Fig 5) Plaats eerst een stelplaatje of wig tussen de muur en het deel wat al ligt. Leg het volgende vloerdeel van de rij op dezelfde wijze, houd wel 1 a 2 cm afstand tussen het vloerdeel dat al ligt en het nieuw te installeren vloerdeel van die rij. (Fig 6) Als het vloerdeel is aangeslagen zoals boven is beschreven moet het nog gekoppeld worden aan het vloerdeel dat al geplaatst is.

Het koppelen aan het reeds gelegde vloerdeel (Fig 3) kan door beide delen met de hamer en het slagblok naar elkaar toe te slaan. Om het laatste stuk van de rij naar elkaar toe te slaan heb je een hamer en aandrijfijzer nodig. (Fig 7) Zorg wel dat er na het aandrijven nog aan beide zijden langs de muur 1 cm uitzettingsvoeg overblijft. Plaats nu ook een wig of stelplaatje tussen het aangeslagen vloerdeel en de muur.

Let op:Gebruik geen parket gordelklemmen bij het leggen van lamelparket.

Stap 4b obstakels in de parketvloer:
Als de parketvloer om een obstakel heen moet worden gelegd, (centrale verwarming, gas of water leidingen), markeert u het uit te zagen deel dat moet worden verwijderd nauwkeurig . Vergeet niet om 10 of 15mm extra ruimte voor de uitzetting van de vloer uit te zagen. Deze gaten kunnen eventueel  met rozetjes worden afgedekt.

Het is van belang de laatste rij vloerdelen vooraf precies op te meten. De planken moeten waarschijnlijk verzaagd worden. Nadat ze op maat zijn gemaakt kunnen ze worden gelegd met behulp van het aandrijfijzer en een hamer. Vergeet niet dat er ten minste een uitzetvoeg van 10-15 mm breed, langs de muren moet overblijven. (Fig. 8)

Stap 5 afwerken parketvloer:
Nadat de vloer is gelegd, verwijdert u de wiggen en/of stelplaatjes en dekt u de voeg/kier naar de muur af met een plint (Fig. 9).
De nieuw aangelegde vloer kan onmiddellijk worden gebruikt nadat de plinten zijn geplaatst.

Leg-instructies zitten in elk verkocht pak of zijn los verkrijgbaar.

Verlijmd Lamelparket leggen

Verlijmen op beton, zandcementvloer of tegelvloer
Indien de vloer zich bevindt boven een kelder, kruipruimte of een andere ruimte waar te verwachten valt dat er optrekkend vocht is, moet de vloer voorzien worden van een vochtscherm. (een speciale dampwerende epoxy-hars in dit geval moet ook de lijm worden aangepast op het epoxy vochtscherm)

Eventueel moet de vloer gegrond worden (voorstrijk aanbrengen) volg hierbij de instructies van de lijmfabrikant.

Verlijmen op een houten ondervloer (houten vloerdelen of underlayment)
Eerst moet er op deze vloer een vlakke ondervloer aangebracht worden van minimaal 12mm spaanplaat. De spaanplaat moet worden aangebracht in (broodjes) stukken van maximaal 60cmx120cm en moet dwars of diagonaal in steensverband over de bestaande naden worden gelegd. Indien nodig moeten de naden van het spaanplaat geschuurd worden na het leggen zodat er geen hoogteverschillen tussen de platen onderling zijn. Indien de vloer boven een kelder, kruipruimte of een andere ruimte gelegd wordt, waar te verwachten valt dat er optrekkend vocht is, moet de vloer voorzien worden van een vochtscherm. Er kan ook gekozen worden om minimaal 0.2mm dikke dampwerende polyethyleen folie (bouwfolie) tussen de houten ondervloer en spaanplaat te leggen, de banen moeten dan met een overlap van minimaal 20 cm gelegd worden en daarna moeten de naden dampdicht gemaakt worden met tape. (of er kan een speciale dampwerende epoxy hars op de spaanplaat gesmeerd worden in dit geval moet ook de lijm worden aangepast op de epoxy)

Na de droogtijd van de epoxyhars en/of de grondlaag, kan het verlijmen van de vloer beginnen. De lijm moet gebruikt worden volgens de instructies van de lijmfabrikant. De lijm moet worden opgebracht met de juiste lijmkam. Lijm nieteen te groot oppervlak van de vloer voor, maar werk plank voor plank af of desnoods rij voor rij, zodat de lijm niet te vroeg uithardt. Voor het leggen volgt u de bovenstaande instructies van het zwevend leggen met als aandachtspunt dat de lamel parketplanken stevig in de lijm moeten worden gedrukt. De volgende vloerdelen moeten zo worden gepositioneerd dat ze al schuivend door de lijm aan het al verlijmde deel gekoppeld worden.
Het is belangrijk om geen lijm te morsen op het parket.
Het is aan te raden om de vers verlijmde vloer minimaal 12uur met ballast te verzwaren, zodat het parket zich goed in de lijm drukt. Dit kan bv met stapels boeken of zandzakken, wel moet dit gewicht goed verspreid worden.
Over de vers verlijmde vloer mag pas na 12 uur gelopen worden of langer indien de lijminstructies dat voorschrijven.

Overige eisen voor verlijming
• De lijm moet minstens 60% van het lamelparket vloerdeel raken.
• De ondervloer moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:
Afbladdersterkte min. 1Mpa
Druksterkte min. 25 Mpa
Er mag bij verlijming alleen polyuretaan-lijm en synthetische lijm gebruikt worden waarvan de fabrikant zegt dat deze speciaal bedoeld zijn voor kant-en-klaar gelakt  lamelparket en die te gebruiken is op vloerverwarming.
Dispersielijm mag niet gebruikt worden.

Let op: Bij het verlijmen komen oplosmiddelen vrij, de ruimte moet zeer goed worden geventileerd. Eveneens is het aan te raden een speciaal gasmasker te dragen. Gebruik rubberen handschoenen bij het leggen. Door het verlijmen neemt de eigenschap van natuurlijke krimp en uitzetten (werken van hout) niet af, dus zorg voor voldoende grote uitzetvoegen.  Het is belangrijk om lijmen, epoxy en grondlagen van dezelfde fabrikant en hetzelfde systeem te gebruiken, om zeker te zijn dat deze verenigbaar zijn.
Bij het niet opvolgen van bovenstaande instructies en gebruik van verkeerde lijm vervalt elke garantie op de vloer en kan de vloer beschadigen.

Lamelparket leggen op vloerverwarming

Het is mogelijk om ons lamelparket op zowel elektrische als watervloerverwarming te leggen welke een elektronisch regelbare thermostaat heeft.

Lees meer over het leggen van lamelparket op vloerverwarming

1. Zet 2 weken voor het leggen van de vloer de vloerverwarming aan, zodat het vloeroppervlak verwarmd wordt op 18 °C.
2. De vloer moet gelegd worden in dezelfde temperatuur. Volg de instructies voor het zwevend leggen of verlijmd leggen van het lamelparket. Indien er een zwevende vloer gelegd wordt moet een speciale ondervloer als basis gebruikt worden. Bijvoorbeeld Thermosound of Heat foil.
3. De aan te raden verwarming is 100W/m2

Let op: Bij het leggen op een nieuw gelegde vloerverwarming moet de vloerverwarming in 30 dagen stapsgewijs verwarmd worden van de laagste stand naar de hoogste stand. Vóór het leggen moet de vloer weer 18°C zijn gemeten op de grond. De te leggen pakken lamelparket moeten minimaal 12 dagen in dezelfde temperatuur bewaard worden. De laatste 4 dagen in de te leggen ruimte.
Om kromtrekken te voorkomen moet u er zeker van zijn dat de vochtigheidsgraad van de vloer tussen de 7% en 2% bedraagt als de houten vloer wordt gelegd.

Lamelparketvloer verlijmen op vloer met vloerverwarming
Voor het verlijmen kunt u de ‘leginstructies voor het lamelparket lijmen op de vloer’ zoals hierboven beschreven volgen. Er dient een lijmsoort gekozen te worden die geschikt is voor vloerverwarming.

Lamelparketvloer zwevend leggen op vloerverwarming
Voor het zwevend leggen kunt u de leginstructie voor zwevend parketleggen volgen. Bij het zwevend leggen dient er een speciale ondervloer onder het lamelparket gelegd te worden die een lage R waarde heeft en geschikt is voor vloerverwarming. Voor het leggen in appartementen is er Thermosound met perforatie om de warmte door te laten. Het heeft een R waarde van 0.038 W/mK en isoleert contactgeluid met 12 dB. (minimaal 10 dB is verplicht in appartementen). Wanneer het niet nodig is om ook contactgeluid te isoleren kan er ook gekozen worden voor Heat Foil deze dunne ondervloer van 1.2mm heeft een dampwerende laag en een R waarde van 0.014 W/mK

Na het leggen van de lamelparket vloer op vloerverwarming
Laat de temperatuur van het vloeroppervlak minimaal 48uur op 18°C staan. Pas daarna kunt u de verwarming hoger zetten met 1°C per dag tot de optimale temperatuur is bereikt.

Het vloeroppervlak mag nooit warmer worden dan 26°C.

Let op: Met of zonder vloerverwarming moet de relatieve luchtvochtigheid  altijd tussen de 45% en 60% blijven en mag het vloeroppervlak nooit warmer worden dan 26°C. De fabrikant geeft geen garantie op vloeren die te warm zijn geworden of zijn uitgedroogd doordat de vloer tijdelijk een te hoge temperatuur te verduren heeft gehad of een te lage relatieve luchtvochtigheid .
Hout met een hoge krimpfactor reageert sterk op temperatuur- en relatieve vochtverschillen, met name bij lichte houtsoorten worden spleten ogenschijnlijk meer zichtbaar dan bij donkere houtsoorten.
Speciale zorg moet besteed worden aan het gelijkmatig verwarmen van de vloer, dit voorkomt  onregelmatig “werken” van het hout en geeft daarbij een hoog komfoor, zonder koude stukken op de vloer.

Garantie op de vloer

Om voor garantie op de parketvloer in aanmerking te komen moet de parketvloer gelegd zijn volgens bovenstaande leg- instructies.Tevens zijn onderstaande aandachtspunten van belang om een beroep te kunnen doen op een garantieclaim.

Beschadigingen aan de lamel parketvloer of losse vloerdelen, veroorzaakt door het verkeerd leggen van de vloer, water of een te hoge vochtigheidsgraad, vallen niet onder de garantie.

Houd rekening bij het leggen van de lamel parketvloer, dat de maximale oppervlakte 160m2 is, dat de maximale breedte 8m en maximale lengte 20m is. Voor grotere oppervlakten en/of breedtes cq lengtes zijn extra expansienaden (uitzettingsnaden) tussen de vloer nodig.

Geluid hoorbaar bij gebruik van de vloer is een natuurlijk kenmerk van houten vloeren en wordt niet geaccepteerd als grond voor een garantieclaim. Kleurnuances in de vloerdelen zijn een natuurlijke eigenschap van hout en kunnen niet worden beschouwd als grond voor claims. Eveneens is het verkleuren van het parket door de zon geen grond voor een garantieclaim maar een natuurlijke eigenschap van hout.

De vloer mag niet worden gelegd in onverwarmde of vochtige ruimten zoals bijvoorbeeld badkamers, sauna’s, wasruimten etc of in de open lucht. De grootste bedreiging voor een houten vloer wordt veroorzaakt door water en zand. Om de vloer hier tegen te beschermen is het aan te raden deurmatten te leggen die zand, vuil en vocht opnemen.

Meubilair of andere spullen die druk uitoefenen op de vloer moeten worden beschermd met vilt. (ze mogen niet worden vastgespijkerd of geschroefd aan de vloer). Bij gebruik van kantoormeubilair, bijvoorbeeld zwenkwielen, bieden speciale beschermmatten een uitkomst.

Indien het lamelparket over vloerverwarming gelegd wordt, dienen er warmte verklikkers onder de vloer gemonteerd te worden. Er dient één verklikker op elke 3m2 geplaatst te worden. Deze verklikkers zijn er om er op toe te zien dat de vloer niet warmer is gestookt dan 26 graden Celsius. Boven de 26 graden Celsius vervalt de garantie.

De houten lamel parketdelen moeten worden gecontroleerd vóór en tijdens de installatie van de vloer op eventuele gebreken. Op lamelparket-delen met gebreken die ontdekt zijn vóórdat ze gelegd zijn, is garantie uiteraard van toepassing.

De houten vloer moet gelegd en gebruikt worden in een omgeving waar de volgende regels gelden:

Lucht temperatuur tussen 18-24°C

Relatieve vochtigheid  tussen 45-60%

Om gegarandeerd te zijn van de juiste relatieve vochtigheid kunt u het best gebruik maken van een luchtbevochtiger en indien nodig een ontvochtiger.

Normale slijtage door gebruik valt niet onder de garantie.